Шед и Brutal Legend #14 - Дворец Эмо-Готов

Опубликовано: 2013-09-25 16:00:22
Канал: TheShadHome
Игра: Brütal Legend